ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про адвокатську діяльність”


1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Актуальність прийняття проекту Закону України “Про адвокатську діяльність” (далі – законопроект) зумовлена необхідністю вирішення широкого кола теоретичних і практичних проблем професійної діяльності адвоката із здійснення захисту від обвинувачення, представництва фізичних і юридичних осіб та надання їм правової допомоги (адвокатська діяльність) на основі міжнародного досвіду у цій сфері суспільних відносин з урахуванням Конституції України та інших нормативно-правових актів України.

2. Цілі і завдання законопроекту
Завданням законопроекту є більш досконале і ґрунтовне врегулювання адвокатської діяльності в Україні, визначення видів та форм адвокатської діяльності, статусу адвоката та адвокатури тощо з метою приведення законодавства Україні в цій сфері суспільних відносин у відповідність до європейських стандартів.


3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
У законопроекті даються визначення основних термінів, в тому числі адвокатської діяльності та адвокатури, визначаються умови та порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю, її організаційні форми, врегульовуються питання надання адвокатом правової допомоги, в тому числі безоплатної та за призначенням, наводяться права та обов’язки адвоката, підстави зупинення, припинення та позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, деталізуються питання дисциплінарної відповідальності адвоката тощо.
У законопроекті визначено організаційну структуру адвокатури, органи адвокатського самоврядування, порядок їх обрання та функціонування.
Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.4. Місце законопроекту в системі законодавства
Законопроект стосується правового статусу і організації адвокатської діяльності в Україні.
Нормативно-правовими актами, якими регулюються суспільні відносини у даній сфері є Конституція України, Закон України “Про адвокатуру”, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінально-виконавчий кодекс України тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Прийняття законопроекту вирішить важливі проблеми організаційно-правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні. Законодавство України про адвокатську діяльність буде приведено у відповідність до європейських стандартів згідно з нормами та вимогами світової юридичної практики, покращиться механізм ефективного забезпечення захисту за призначенням та надання безоплатної правової допомоги, що надасть можливість вирішити питання про приєднання України до Гаазької конвенції про міжнародний доступ до правосуддя 1980 року і виконати зобов’язання України, взяті нею при вступі до Ради Європи, а також буде врегульовано діяльність іноземних адвокатів в обсязі, необхідному для вступу України до СОТ і забезпечено механізм реалізації професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
Законопроект після його прийняття набуде чинності з моменту його опублікування.
Народний депутат України
Ю.Р. Мірошниченко